Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » RPO WM (II) 2017-2018

RPO WM (II) 2017-2018

.      

 

O G Ł O S Z E N I E
Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach realizuje Projekt –
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP- projekty pozakonkursowe


Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim, dla których został określony I lub II profil pomocy.
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie zgodnie z IPD (Indywidulanym Planem Działania) oraz zostaną objęci pośrednictwem i/lub poradnictwem zawodowy.
W projekcie osoby bezrobotne zostaną zaktywizowane w ramach następujących zadań:
- staże
- szkolenia
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

Wartość projektu wynosi:
936 255,42 zł w 2017 roku
1 184 668,69 zł w 2018 roku,
w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekcie- 80%
Projekt jest realizowany od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające wymienione kryteria oraz pracodawcy chcący zorganizować dla osób bezrobotnych miejsca pracy w ramach stażu oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5, lub kontakt telefoniczny: 048 613 24 80 wew. 107, 048 613 43 80 wew. 107 lub pokój nr 7.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Liczba wyświetleń: 1249
Rejestr zmian
Autor: Aneta Sielezin
Opublikował(a): Aneta Sielezin (2017-01-24 09:47:41)
Zredagował(a): Aneta Sielezin (2018-06-07 11:17:45)