Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » POWER (II) 2016-2017

POWER (II) 2016-2017

                                                                    

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że w 2016/2017 roku
realizuje Projekt pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ Priorytetowa I
Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powicie białobrzeskim.

Uczestnikami projektu są osoby młode poniżej 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP w Białobrzegach jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osoby kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020 tj. osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:
- nie pracują,
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostaną objęte wsparciem osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy, w tym:
- osoby niepełnosprawne;
- osoby długotrwale bezrobotne tj.
- osoby w wieku 18 - 24 lat pozostające bez pracy przez okres min. 6 miesięcy
- osoby w wieku 25-29 lat pozostające bez pracy przez okres min. 12 miesięcy

Uczestnicy projektu zostaną zaktywizowani zgodnie z IPD (Indywidulanym Planem Działania) oraz objęci pośrednictwem i/lub poradnictwem zawodowy.
W projekcie zostaną objęte osoby bezrobotne w ramach następujących zadań:
- staże
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
- szkolenia

Wartość projektu wynosi: 3 186 367,57 zł, w tym:
w 2016 r. - 1 786 629,00 zł
w 2017 r. - 1 399 738, 57 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekcie- 84,28%
Projekt jest realizowany od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające wymienione kryteria oraz pracodawcy chcący zorganizować dla osób bezrobotnych miejsca pracy w ramach stażu, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5, lub kontakt telefoniczny: 048 613 24 80 wew. 107, 048 613 43 80 wew. 107 lub pokój nr 7.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Liczba wyświetleń: 1225
Rejestr zmian
Autor: Aneta Sielezin
Opublikował(a): Aneta Sielezin (2017-01-24 09:33:52)
Zredagował(a): Aneta Sielezin (2017-01-24 09:44:43)