Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » PO WER 2016

PO WER 2016

.                                                         

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że w 2016/2017 roku

realizuje Projekt pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

białobrzeskim (II) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ Priorytetowa I

Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powicie białobrzeskim.

Uczestnikami projektu są osoby młode poniżej 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP w Białobrzegach jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014- 2020.

Zgodnie z kryterium dostępu ramach projektu zostaną objęte wsparciem osoby:

  • osoby do 30 roku życia, w tym:

  • osoby niepełnosprawne;

  • osoby długotrwale bezrobotne

Uczestnicy projektu zostaną zaktywizowani zgodnie z IPD (Indywidulanym Planem Działania) oraz objęci pośrednictwem i/lub poradnictwem zawodowy.

W projekcie zostaną objęte osoby bezrobotne w ramach następujących zadań:

- staże

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

- szkolenia

W 2016 roku wartość projektu wynosi: 1 786 629,00 zł

Projekt jest realizowany od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie, spełniająca wymienione kryteria oraz pracodawcy chcący zorganizować dla osób bezrobotnych miejsca pracy w ramach stażu, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5, lub kontakt telefoniczny: 048 613 24 80 wew. 107, 048 613 43 80 wew. 107 lub pokój nr 7.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Liczba wyświetleń: 1399
Rejestr zmian
Autor: Justyna Rdzanek
Opublikował(a): Justyna Rdzanek (2016-02-12 14:09:13)
Zredagował(a): Justyna Rdzanek (2016-02-12 14:20:26)