Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » PO WER 2015

PO WER 2015

.                                                      

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach
realizuje Projekt pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I
Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Uczestnikami projektu są osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP w Białobrzegach jakobezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieżNEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020

Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostaną objęte wsparciem osoby:

  • osoby do 30 roku życia, w tym:

  • osoby niepełnosprawne;

  • osoby długotrwale bezrobotne

Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym.

W projekcie zostaną objęte osoby bezrobotne w ramach następujących zadań:
- staże
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- szkolenia

Wartość projektu wynosi: 1 690 400, 00 zł

Projekt jest realizowany od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające wymienione kryteria,
oraz pracodawcy chcący zorganizować dla osób bezrobotnych miejsca pracy w ramach stażu, prosimy
o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5, lub kontakt telefoniczny: 048 613 24 80 wew.107, 048 613 43 80 wew.107

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Liczba wyświetleń: 1675
Rejestr zmian
Autor: Justyna Rdzanek
Opublikował(a): Justyna Rdzanek (2015-09-24 12:34:11)
Zredagował(a): Justyna Rdzanek (2016-02-12 14:07:07)