Jesteś tutaj: Strona główna » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2015 r.


DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁOBRZEGACH
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji
społecznej osób bezrobotnych
w ramach PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA


Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi dalej „podmiotami”
prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.

Liczba wyświetleń: 1267
Rejestr zmian
Autor: Justyna Rdzanek
Opublikował(a): Justyna Rdzanek (2015-09-22 09:07:20)
Zredagował(a): Justyna Rdzanek (2015-09-22 09:12:24)