Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » „Twój sukces”

„Twój sukces”

 

Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy

w Białobrzegach,

który kontynuuje realizację projektu 

" TWÓJ SUKCES"

współfinansowanego przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI Działanie 6.1

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

 

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do podejmowania zatrudnienia przez osoby bezrobotne wstosunku do zmian zachodzących na rynku pracy.

W projekcie wsparciem zostaną objęte następujące grupy bezrobotnych:

  • osoby poniżej 25 r.ż., w tym min. 30% osób, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET);
  • osoby powyżej 50 r.ż.;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty figurujące w rejestrze PUP na dzień 31 grudzień 2013r. i nie korzystały z instrumentów oraz usług rynku pracy.

 

Ogółem aktywizacją w projekcie zostaną objęte 330 osób w tym 150 kobiet w ramach nastepujacych zadań:

  • staże - dla 250 osób, w tym 114 kobiet;
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - dla 80 osób, w tym 36 kobiet.

 

Ogólna wartość projektu - 4 438 500,00zł

Okres realizacji projektu - 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające wymienione kryteria, oraz pracodawcy chcący zorganizować dla osób bezrobotnych miejsca pracy w ramach stażu, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5, lub kontakt telefoniczny: 048 613 24 80 wew.107, 048 613 43 80 wew.107

Liczba wyświetleń: 2643
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-22 09:01:34)
Zredagował(a): Aneta Sielezin (2014-02-12 08:45:48)