Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2021-07-27 13:50:12

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE STAROSTY BIAŁOBRZESKIEGO

O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W BIAŁOBRZEGACH

 Starosta Białobrzeski informuje o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białobrzegach na kadencję 2021-2025. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm) do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Białobrzegach uprawnione są działające na terenie powiatu:

  1. terenowe struktury każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232);
  2. społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  3. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy
i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy należy dokonać na druku – Karta zgłoszenie kandydata w terminie 15 dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia wraz załącznikami na stronie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach (BIP) oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy (BIP) w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białobrzegach zgodnie z art. 23 pkt. 4 ust. 1 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi,
w sekretariacie z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy” od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430.

Decyzję o powołaniu do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białobrzegach podejmie Starosta i poinformuje organy i instytucje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 11
Rejestr zmian
Autor: Aneta Sielezin
Opublikował(a): Aneta Sielezin (2021-07-22 13:28:24)
Zredagował(a): Aneta Sielezin (2021-07-27 13:49:25)